logo

> > นับเวลาถอยหลังเข้าสู่งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี < <

ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน

การจัดงานประกอบด้วย 3 ส่วน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิษย์เก่า และเครือข่าย

r_48355666_282805389042036_1633714596286038016_n-1

การจำหน่ายต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร

 • การจำหน่ายพันธุ์ไม้ พืชและสัตว์
 • ผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • สินค้า OTOP ของดี 77 จังหวัด
 • การจำหน่ายอาหาร Food Truck
 • สวนสนุกสำหรับเด็ก
ecb8faa9bd5748e9b5ae415d21db97cd

การจัดแสดงและการประกวดพืชและสัตว์

 • การจัดแสดงและการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับกระถาง กระบองเพชร โป๊ยเซียน บอนสี บอนไทร ชวนชมยักษ์ สับปะรดสี ไม้อวบน้ำ
 • การจัดแสดงและการประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
 • การจัดแสดงและการประกวดปลาสวยงาม
 • การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ไก่แจ้สวยงาม
r_48403537_2017058351719213_2568853715360415744_n

แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร

พื้นที่สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย

 • Organic city farm + Smart Farm
 • เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมกับหมู่บ้านโปง

พื้นที่มหาวิทยาลัย

 • นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
 • แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City Farm & Smart Farm
 • แปลงไม้ดอกไม้ประดับ, แปลงพืชผัก, ไม้ผล, พืชไร่, เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ
6a4fac72dd254d96b61bba4198c7a859

การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ

การประชุมวิชาการ

 • AAUN President Forum : Modern Agricultural Education for Sustainable of Life
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

การอบรมเสวนา

 • Welness Tourism and Innovation กิจกรรมภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
 • Lanna Creative City การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาด้วยนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิทัล 
4234e371cd30418c826bfe31e441fb23

การแสดงภาคบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม

 • การแสดงวงดนตรี Mandalay 
  ศิลปินรับเชิญ บิว กัลยาณี
 • การแสดงศิลปินล้านนา นิตย์ เทอดไท ชัยนิยม
 • การแสดงวงดนตรีเลมอนแบนด์
 • การประกวดรำวงย้อนยุค
 • การแสดงวงดนตรี เดอะสะล้อ (ครูแอ๊ด ภาณุทัต)
 • การแสดงวงดนตรี เดอะเพอะ
 • งานแสดงบนเวที จากวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ วงดนตรีสันทรายแบนด์ วงดนตรี รร.ยุพราชวิทยาลัย
 • การประกวดแต่งบทเพลงเพลงแม่โจ้ งานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
abbe6063fd4a4ec38e9b14d0d664144f

นักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้

 • แม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2566
 • กิจกรรม 90 ปี 999 ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้
 • กิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดตั้ง Maejo Holding company
 • โครงการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (90 ปี 90 คนเด่น)
 • ผลงานและนวัตกรรมของศิษย์เก่า
 • ปั่นจักรยาน “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทาความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ เบตง-แม่สาย-แม่โจ้
 • กิจกรรมจัดตกแต่งภูมิทัศน์ถาวรรอบสนามวังซ้าย

มหกรรมสินค้าทางการเกษตร อาหาร สุขภาพ และกิจกรรมด้านวิชาการ พร้อมความบันเทิงตลอดงาน

เลือกซื้อเลือกชมสินค้าทางการเกษตร พันธุ์ไม้ พืช และสัตว์ และการออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และกิจกรรมอีกมากมาย ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี | เกษตร อาหาร สุขภาพ

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวาระครบรอบ 90 ปี 

ปฏิทินกิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี วันที่ 16-24 ธันวาคม 2566

เวลา
กิจกรรม วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตลอดทั้งวัน – บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางแพทย์แผนไทย ห้อง AP Shop ชั้น 1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
** วันสุดท้ายของงานให้บริการ เวลา 09.00 – 12.00 น.
09.00 – 16.00 น. – การสัมมนาทางวิชาการไทย-ลาว ในหัวข้อ “การเกษตรจะช่วยแก้ไขเศรษฐกิจ
ของสปป.ลาวได้อย่างไร”
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
09.00 – 16.00 น. – การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติที่ดี
สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)"
 
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – การอบรม “การผลิตไวน์ผลไม้” ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
08.00 – 16.00 น. – การประกวดไก่พื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารสมิตานนท์
08.00 – 12.00 น. – การประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ว อาคารสมิตานนท์
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – การเสียบกิ่งเปลี่ยนยอดบอนไซ วิทยากร : อ.ประดิษฐ์ พวงมาลี/
อุปนายกภาคกลางสมาคมบอนไซไทย/นายประธาน สุวรรณพิทักษ์
บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
08.00 – 19.00 น. – การแสดงเต้นออกกำลังกาย 4 ภาค เพื่อสุขภาพ (line dance เป็นการเต้นผสม
ผสานระหว่างลีลาศและแอโรบิค) จากคณะพยาบาลศาสตร์
ลานจตุรัสนานาชาติ
19.00 – 20.00 น. – การแสดง Cover Dance จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 24.00 น. – การแสดงศิลปินล้านนา นิตย์ เทิดไท ชัยนิยม ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08.30 – 14.00 น. – ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
มหาวิทยาลัย
ครึ่งวัน อบรมหัวข้อ Welness Tourism and Innovation กิจกรรมภายใต้โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย
อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2
09.00 – 15.00 น. – การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียน
สำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ มกษ. 9070-2556"
 
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
08.00 – 16.00 น. – ประกวดไก่แจ้สวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารสมิตานนท์
08.00 – 12.00 น. – การประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ว อาคารสมิตานนท์
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – การทำบอนไซเบื้องต้น วิทยากร : อ.ปกรณ์ ไทยานันท์ ประธานที่ปรึกษาชมรม
บอนไซเชียงใหม่-ลำพูน
บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
19.00 – 20.00 น. – การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ – เฉลิมพระเกียรติ ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 24.00 น. – การแสดงวงดนตรีโรงเรียนสันทรายแบนด์ ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.00 – 11.00 น. – การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดย นายปรีชา รัตนัง โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.00 – 12.00 น. – IOT Sensor สำหรับการใช้น้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะ โดย ผศ.ดร.โชติพงศ์
กาญจนประโชติ
โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง การทำลูกประคบ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
14.00 – 15.00 น. – การเลี้ยงไก่กระดูกดำ โดย นายครรชิต ชมภูพันธ์ โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – การอบรม "การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร" ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – การจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงาม อาคารจุฬาภรณ์
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
เวลา 14.00 น. – ความงามในรูปทรงของบอนไซ วิทยากร : อ.ทรงชัย สมประภาพา บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
19.00 – 20.00 น. – การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 21.30 น. – การแสดงศิลปินรับเชิญ พี สะเดิด ลานจตุรัสนานาชาติ
21.30 – 24.00 น. – การแสดงวง MJ BAND จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตลอดทั้งวัน – การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2566
หอประชุม คณะสถาปัตย์กรรมสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน
มหาวิทยาลัย
10.00 – 11.00 น. – การพัฒนาคุณภาพผลิตภณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ตามมาตรฐาน
ชุมชนของชุมชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
โรงประชุมชูติวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14.00 – 15.00 น. – การออกแบบ-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและทุกคน
(Universal Design) โดย ผศ.ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
โรงประชุมชูติวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง การฝึกอบรมสาธิตการตอกเส้น อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ครึ่งวัน

– อบรมหัวข้อ Welness Tourism and Innovation กิจกรรมภายใต้โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย

อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – การประกวดปลากัดสวยงาม อาคารจุฬาภรณ์
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – บอนไซรุ่นใหม่+ไม้จิ๋ว วิทยากร : นายคมสัน ไม้จิ๋ว/นายสุเทพ บอนไซ บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
13.00 – 16.00 น. – การประกวดม้าแห่งลูกแก้วและกลองแห่พื้นเมือง อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี
19.00 – 20.00 น. – การแสดงวงโปงลางแม่โจ้ ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 24.00 น. – การแสดงวงดนตรีเลมอนแบนด์ ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.00 – 11.00 น. – เทคโนโลยีรังสี โดย อ.ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.00 – 12.00 น. – การผลิตอาหารอัดก้อนโปรตีนสูงสำหรับโคเนื้อ โดย ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง โรงประชุมชูติวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14.00 – 15.00 น. – ชันโรง แมลงเศรษบฐกิจเงินล้าน โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ โรงประชุมชูติวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง หัตถการแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – การอบรม "การผลิตถั่วหมักเทมเป้" ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – การประกวดปลาหางนกยูง อาคารจุฬาภรณ์
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – บอนไซรุ่นใหม่+ไม้จิ๋ว วิทยากร : นายคมสัน ไม้จิ๋ว/นายสุเทพ บอนไซ บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
08.30 – 19.30 น. – การแสดงจากวงดนตรีแม่โจ้ภาพยนต์ ลานจตุรัสนานาชาติ
19.30 – 21.30 น. – การประกวดรำวงย้อนยุค ลานจตุรัสนานาชาติ
21.30 – 24.00 น. – การแสดงศิลปินรับเชิญ ครูแอ็ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
สถานที่
17.00 – 19.00 น. พิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ สนามวังซ้าย หน้าหอนาฬิกา
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
ตลอดทั้งวัน – โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร
สุขภาพ"
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
08.30 – 20.00 น. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ AAUN 2023 International President Forum :
"Moving Forward through Sustainable Agriculture, Food, Health on
Innovation, Efficiency and Resilience"
โรงแรม Wintree City resort&spa
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.00 – 15.00 น. ประเด็นเสวนา: Lanna Creative City การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาด้วยนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิทัล (คณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ)
Co working space สำนักหอสมุด
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง หัตถการการทับหม้อเกลือเพื่อดูแลสุขภาพหลังคลอด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – การอบรม "การผลิตถั่วหมักเทมเป้" ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – การปั้นกระถางบอนไซ (มาตรฐาน) วิทยากร : นายเสกสรร กิตติคุณ บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : กยศ.แม่โจ้รวมใจ ปันโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
08.30 – 19.30 น. – การแสดงจากวงดนตรีแม่โจ้ภาพยนต์ ลานจตุรัสนานาชาติ
19.30 – 21.30 น. – การประกวดรำวงย้อนยุค ลานจตุรัสนานาชาติ
21.30 – 24.00 น. – การแสดงศิลปินรับเชิญ ครูแอ็ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
ตลอดทั้งวัน – โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร
สุขภาพ"
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
08.30 – 20.00 น. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ AAUN 2023 International President Forum :
"Moving Forward through Sustainable Agriculture, Food, Health on
Innovation, Efficiency and Resilience"
โรงแรม Wintree City resort&spa
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.00 – 15.00 น. – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง การนวดบำบัดอาการด้วยตนเอง อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
15.00 – 18.00 น. – การเสวนา "มิตรผลกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การประกวด
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – บอนไซสำหรับมือใหม่ วิทยากร : อ.บัณฑิต จันทร์งาม ที่ปรึกษาชมรมบอนไซ
เชียงใหม่ – ลำพูน/อ.นิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตร ม.เชียงใหม่
บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
19.00 – 20.00 น. – การแสดงวงดนตรี THE COWBOY MAEJO ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 24.00 น. – การแสดงวงดนตรีสันทรายแบนด์ ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
08.30 – 12.00 น. – พิธีมอบทุนการศึกษา 90 ปี 999 กองทุน เพื่อพัฒนานักศึกษาแม่โจ้ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 20.00 น. – การประชุม/เสวนาเครือข่ายต่างประเทศ (The 29th Tri-U International Joint
Semianr & Symposium Program "The Future of Environmental Sustainability
and Innovation in Agiculture)
โรงแรม Holiday garden จังหวัดเชียงใหม่
10.00 – 12.00 น. – เสวนาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเกษตรที่สูงด้วยไก่ดำ โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์
พัฒนาวงศ์
โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12.30 – 18.00 น. – เสวนา เรื่อง ภูมิปัญญาแห่งสมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพื่อความสุขและสุขภาพ
พื้นฐานที่ยั่งยืนของมนุษย์
ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงแรม Holiday garden จังหวัดเชียงใหม่
15.00 – 18.00 น. – การอบรม "การทำไอศครีมมะปี๊ด" ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ครึ่งวัน อบรมหัวข้อ Welness Tourism and Innovation กิจกรรมภายใต้โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2
การประกวด
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – ทิศทางของบอนไซไทยในอนาคต วิทยากร : นายแก่งคอย สุนันทา อุปนายก
ภาคเหนือ สมาคมบอนไซไทย่
บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
18.00 – 24.00 น. – การจัดงาน "90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น" ณ สนามฟุตบอล 2 MJU Sport Complex
08.00- 24.00 น. – งานศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ คืนถิ่น ภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. – ทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมอบถวาย
กองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบวชครบรอบ 90 ปีแม่โจ้
ณ เรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
เวลา
กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
สถานที่
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา
09.00 – 16.00 น. – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 – 16.00 น. – จัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกรักษาสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.30 – 15.30 น. – อบรมเรื่อง การผลิตยาหม่องสมุนไพร อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
13.30 – 15.00 น. – การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงแรม Holiday garden จังหวัดเชียงใหม่
การประกวด
ตลอดทั้งวัน – การประกวดปลาแฟนซีคาร์ฟ อาคารอำนวย ยศสุข
08.00 – 16.00 น. – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
14.00 น. – ทิศทางของบอนไซไทยในอนาคต วิทยากร : นายแก่งคอย สุนันทา อุปนายก
ภาคเหนือ สมาคมบอนไซไทย่
บริเวณสนามวังซ้าย ด้านหลังหอนาฬิกา
นิทรรศการ
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการผลงานหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลงานวิจัยเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตลอดทั้งวัน – นิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการมีชีวิต โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลานด้านหน้าชูติวัตร
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
ตลอดทั้งวัน – กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
18.00 – 20.00 น. – การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ลูกทุ่ง ม.ปลาย" ลานจตุรัสนานาชาติ
20.00 – 21.00 น. – การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลานจตุรัสนานาชาติ
21.00 – 24.00 น. – การแสดงวงดนตรี MANDALEY ลานจตุรัสนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. – การแสดงจ๊อยซอล้านนา / ดนตรี folk song ของนักศึกษา เวทีบนศาลา หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
08.00 – 17.00 น. – ให้บริการรถไฟล้อยางตลอดเส้นทาง จุดเริ่มที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์

แผนผังการจัดงาน

สำนักงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ติดต่อสำนักงาน
กองอำนวยการ
Copyright © 2023 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี, All rights reserved. | Powered by กองเทคโนโลยีดิจิทัล | Developed : Nirut Thongsuk